Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Prosjekt Riksvei 19

Denne kvelden var det ingen 3-minutters betraktning, men i starten av møtet kunne vi ønske to nye, men tidligere medlemmer velkommen tilbake i klubben. Det var Jan Tollefsen og Dag Robertsen som ønsket å gjenoppta sine medlemskap, og begge presenterte seg selv kort for gamle og nye klubbkamerater.  

Det oppsatte programmet med besøk på Torderød lot seg ikke gjennomføre. I stedet fikk vi prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet til å fortelle om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Tanken om fornyelse av RV19 har vært der i mange år, men hun startet presentasjonen med konseptvalgutredningen (KVU) i 2012 for hovedveisystemet i Moss. Den konkluderte med at dagens korridor skulle benyttes, og Regjeringen besluttet det samme i januar 2015. En mulighetsstudie i 2017 konkluderte imidlertid med at en langtunnel i denne traseen ville bli alt for dyr (5 mrd kr), så man måtte se på flere alternativer
Trude gjennomgikk den tre-trinns silingsprosessen som er benyttet for å redusere antallet alternativer. Først gjennom overordnede modellbaserte søk av mange mulige korridorer, deretter ble 6 alternativer videre vurdert i en fase to med konkrete effektmål og krav, hvorav det viktigste er økt fremkommelighet for nærings- og gjennomfartstrafikken. Plasseringen av fergeleiet spiller selvsagt inn, men avklaring om dette må tas i en egen prosess, og finansieringen av evt flytting inngår ikke i KVU-estimatet til RV19.

Regjeringen besluttet 9. april i år at følgende alternativer skal uredets videre i en kommunedelplan med konsekvensutredning:

·        Alt 4 som krysser over ny jernbanelinjen i tunnel sør for ny stasjon. Derfra er det flere muligheter frem til E6 i Årvoldkrysset.

·        Alt 5 krysser jernbanelinjen nord for ny stasjon, deretter er det flere muligheter mot sør-øst, og den ender opp enten i Årvoldkrysset eller nytt kryss ved Storebaug.

·        Alt 6 (samt alt 0+ som tidligere skrinlagt). Disse går nord for ny jernbanestasjon og omtrent i dagens trasé 

KVU-estimatet fastsettes til 4 mrd 2021-kr med utgangspunkt i alt 4. I nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) som behandles i Stortinget 14. juni i år, foreslår regjeringen oppstart i perioden 2022 -2027. Det forutsettes der at 2 mrd kr tas inn i bompenger 

Etter Trudes presentasjon var det mange spørsmål fra interesserte møtedeltagere.

Deretter ble det stemt over hvorvidt klubben skulle engasjere seg videre i bistandsprosjektet ”Oasis of Hope” i Kenya, og møtet gikk enstemmig inn for at klubben søker om Global-Grant finansiering til dette.

Birger fortalte så kort fra det nettbaserte treningsseminaret for innkommende presidenter (PETS) som han hadde deltatt på den 24. april.

Til slutt foretok Lars S trekning av lotteriet, og nok et heldig medlem kunne «ta hjem» gevinsten.


 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...