Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Styret / komiteenes kveld

Det var 18 til stede ved åpningen og presidenten foretok den vanlige lysetenningssermonien. Det ble minnet om at loddsalget fremdeles var åpent. 3 bursdager ble referert: Kjell, Marianne og Elisabeth.

Kvelden var satt av til disposisjon for styret og komitéene og det var komitéen for Rotary Foundation/Prosjekter som skulle fylle kvelden. Komitéleder Stein foretok orienteringen og begynte med å gå litt historisk tilbake til starten på det hele som var foredraget 15. mars om skoleprosjektet «Oasis of Hope». Han fortalt om hva som hadde skjedd i løpet av den siste måneden. Komitéen har arbeidet raskt og effektivt og følgende er nå under bearbeiding

Det er tatt kontakt med en lokal klubb  -  Mbita Rotary Club. Denne klubben har sagt seg villig til å være den lokale kontakten
Det har vært kontakt med skolen om hva deres ønsker og behov er, og hva som er spillereglene i et slikt prosjekt
Det er også tatt kontakt med Røyken Rotaryklubb, som er nærmeste klubb til de som står bak «Oasis of Hope». Det er spurt om de vil være med på prosjektet, men kunne selvfølgelig ikke gi noe konkret svar før det var grundig drøftet i klubben
Naboklubbene har svart negativt på å være med, situasjonen nå er at alle lokale midler må skaffes av Moss Rotary
Distriktet må få en søknad om å få godkjent prosjektet og Svein sa seg villig til å gjøre ferdig denne søknaden
Den økonomiske rammen for prosjektet ligger på USD 33.000. Av dette må det fra lokale klubber dekkes USD 15.000. Forskjellige tilskudd fra distriktet og TRF World Fund m.fl. ville ut fra dette regnestykket bli til sammen USD 18.000
Prosjektet kan gå over to Rotary-år. Det er åpning for at flere klubber kan delta, men Moss Rotary vil bli søkerklubb og prosjektleder
Etter Steins innlegg ble det en del spørsmål og diskusjon. Per Oscar minnet om at det var mye penger som skulle skaffes og han trodde at naboklubbene kanskje likevel kunne bli med
Stein gikk igjennom skolens ønskeliste som virket rimelig nøktern og kom også med tanker om hvordan penger kunne skaffes. Birger grep fatt i dette og minnet oss på hva som hadde skjedd under  tidligere prosjekter med bl.a. kunstsalg
Leif spurte om hva slags rolle den lokale klubben ville ha og svaret er at denne klubben skal være en garantist for at alt går riktig for seg
Flere nevnte at pengene klubben får for arbeidet i Sansehagen kunne settes inn i dette prosjektet
Stein presiserte at det var et gjennomførbart prosjekt, ikke utopisk
Presidenten holdt fram at et slik prosjekt kunne virke positivt på klubbens miljø og være med på å styrke samholdet mellom medlemmene
Han oppsummerte til slutt at prosjektet ville få sin behandling i klubbens styre slik at en søknad kan sendes Distriktet i mai. Der vil behandlingstiden være 3 – 4 uker 

Presidenten åpnet så for et valgmøte etter en feil som var gjort under klubbmøte 12. mars. Birger Torjussen bli valgt som nytt styremedlem etter Trond Staff 

Programkomitéen har hatt møte og komitéens leder ga noen smakebiter fra høstens program 

Trekning av vinlotteriet ble foretatt av Lars Sørby som vanlig. Han vant sjøl! 

Orienteringen om kommende møter endte opp i en diskusjon om neste møte som var satt av til dugnad i Sansehagen. Det oppsto tvil om hvor mange som kunne vær til stede under en slik dugnad ute, i disse koronatider. Noen hevdet 5 – 6 stykker, men tvilen var stor. Stein sjekker med Moss kommune
 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...