Web
Analytics Made Easy - StatCounter
KLUBBEN / OM KLUBBEN

Map data ©2021
Map data ©2021
Map Data
Map data ©2021

om klubben

Oppstart

Moss RK ble chartret 7. Februar 1946, med Fredrikstad RK som fadderklubb. Ved oppstarten hadde klubben 22 medlemmer og fabrikkeier Sigurd Runhovde var klubbens første president.

Møtelokaler

Klubbens møter ble fra starten og fram til 1972 avholdt i Moss hotell, siden eieren av hotellet, Olaf Kristian Heian, var chartermedlem i klubben. Etter Heians død, startet en turbulent periode, med møter i ulike rom på hotellet. I 1972 fikk man leiet selskapslokalene i 3. etasje i Moss Handelstands nybygg. Fra 1974 ble møtene avholdt i Samfunnshusets kjeller, et heller trist møtelokale, før vi fra 1976 kunne flytte møtene til  møtelokale i Storgaten 20.
I 2017 flytett vi igjen til nye møtelokaler og holder i dag til i Kias sine lokaler i Vålerveien 65.

Moss RK som fadderklubb

Klubben har stått fadder til flere klubber. Det startet med Kragerø i 1947, Horten og Askim i 1949, Rygge i 1966, Jeløy i 1971 og Varna (nå Våler) i 1983.

Prosjekter

Vårt største og viktigste prosjekt har vært opprettelsen av Yrkesvalghemmedes Industri (YVI), nå Krapfoss Industrier AS (KIAS). Initiativtagerne var konsul H. Becker-Ericksen og direktør M. Oppegaard. Moss RK er majoritetseier og utpeker 2 av styremedlemmene.
Av andre prosjekter kan nevnes:

Tidligere:

·       Bygging av Speiderhuset i Nesparken

·       Gjenutgivelse av 3 Mossebøker i faksimileutgave

·       Restaurering og vedlikehold av Rabekk museum

·       Etablering og gjennomføring av et Global Grant prosjekt som støtte til et AIDS-hospits i Sør-Afrika.Nå:


·        Sansehagen Melløs

·        Strandrydding

·        A.P.P.L.A.U.S.

·        Innvandrerungdom

·        KIAS

·        Moss 2020

     


Se mer informasjon under menyvalget "Prosjekter"

Medlemmer

I de senere år har gjennomsnittsalderen for medlemmene økt, og antallet medlemmer har sunket fra oppunder 60 til ca. 35. Klubben tok opp sine første kvinnelige medlemmer i 1995 og har i de senere år hatt en god fordeling av medlemmer fra begge kjønn.


                              
Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...