Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER / MOSS 2020


GAVE TIL MOSS KOMMUNE VED 300 ÅRS JUBILEET 2020

Gaven fra Moss og Jeløy Rotary til Moss2020 – 300 års jubileet til byen – ble avduket ved ny tursti på Storebro 5. juni 2020. Det var byens ordfører i jubileumsåret – Hanne Tollerud (Ap) som avduket skulpturen sammen med lederen i «gavekomiteen» Per Ivar Clementsen fra Moss Rotaryklubb

                                                                 Mossekråka på plass ved Storebro

Bakgrunn:

Moss by har 300 års jubileum i 2020. I denne forbindelse spilte Per Oscar Saugestad, Moss Rotary inn følgende ide:

«Jeg har lekt litt med en tanke om at kanskje klubbene Moss, Jeløy og Rygge kunne gi en gave til byen ved by jubileet i 2020. Kråka forsvinner nå fra byvåpenet, så kanskje kunne vi forære byen en kråkestatue plassert sentralt i byrommet. Naturligvis med plakett om hvem som har gitt statuen og kanskje informasjon om klubbenes møtetider og møtesteder.»

Moss Rotary, ved president Per Ivar Clementsen, drøftet saken med styret i november 2017, og det ble bestemt at det skulle jobbes videre med dette spennende innspill. Ideen kom også frem som et prioritert titak på Moss Rotary sitt strategiseminar – Club Visioning, 5. mars 2018.

Grunnlaget for å jobbe videre med dette prosjekt var dermed lagt i «støpeskjeen»

                                             Komiteleder Per Ivar Clementsen, billedkunstner Grete Skovly 
                                                                                                           og ordfører Hanne Tollerud

 


  

 Billedkunstner Grete Skovly sammen med KRÅKA 5. juni 2020


Fremdrift:

·         Jeløy og Rygge Rotary ble invitert inn i arbeidet. Jeløy ønsket å være med, Rygge takket dessverre nei

·         Moss2020 komiteen har bestått av: Per Ivar Clementsen (leder), Per Oscar Saugestad, Ivar Ernø og Robert Jørgensen.

·         Hvilke gave som skulle gis ble påny grundig drøftet og også luftet med styrene i de to Rotary klubbene. Komiteen falt ned på at gaven skulle være en KRÅKE slik det opprinnelige forslag ble spilte inn fra Saugestad.

·         Prosjektet ble drøftet med ordfører Hanne Tollerud og Moss2020 general Trygve Nordby. De var svært positive.

·         Komiteen har vært på ekskursjon til Fredrikstad Rotary som hadde tilsvarende gave – Værstekællen.

·         Vi drøftet kunstner og falt fort ned på at Grete Skovly fra Rygge var den som kunne levere denne skulpturen.  Avgjørende var hennes tidligere arbeid ved bla Støtvig hotell, den kontakt vi faktisk fikk med henne og de ideer og den entusiasme hun hadde for dette prosjektet.

·         Vi drøftet uttrykket til KRÅKA, størrelse, utforming, valg av materiale, plassering, fremdriftsplan og valg av støperi og sokkelleverandør.

·         Moss Drift- og anlegg sammen med Trygve Nordby har vært aktive støttespillere.

·         Det har vært møter med vandring i Moss by for å finne høvelig plass for KRÅKA.

·         Det har vært drøftet tidspunkt for avduking av skulpturen.

·         Det er laget kort artikkel til jubileumsmagasinet Moss2020 hvor gaven og begrunnelsen beskrives.

·         Det har vært omtale i Rotary Norden nr. 4/2020.

 

Oppsummering:

·         Kunstner Grethe Skovly ble som nevnt valgt.

·         Etter ekskursjon til Oslo og Skjeberg ble Kristiania Metallstøperi valgt til å støpe skulpturen i bronse. Skulpturen skulle plasseres på sokkel og det ble inngått avtale med Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg om montering av KRÅKA på råhugget Røyken syenitt og montering på valgt plass.

·         Etter drøfting med Trygve Nordby og søknad til Moss kommune ble det bestemt at KRÅKA skulle plasseres sentralt i bybilde ved Storebro, ny turvei langs fossen med «skue» ut over Konventionsgården og ny bydel Værket.

·         Moss kommune – landskapsarkitekt har plassert skulpturen i terrenget.

·         Moss kommune støper fundament med mulighet for belysning på Storebro.

·         Det vil bli montert innhugget skilt på skulpturen med følgende påskrift:

Gave til Moss by ved 300-årsjubileet i 2020.

Moss Rotary

Jeløy Rotary

I tillegg vil Rotary hjulet bli montert på skulpturen.

·         Prosjektet er i sin helhet finansiert av de to Rotaryklubbene Moss og Jeløy


                    Komiteleder Per Ivar Clementsen og KRÅKA 5. juni 2020

Her følger tale som komiteleder Per Ivar Clementsen holdt 5. juni 2020:

Ordfører – Jubileumskomite – kjære dere som er til stede.

ROTARY har som hovedmål Å GAGNE ANDRE gjennom utvikling av vennskap, internasjonal forståelse og fred.

Moss, vår kjære by her ved sjøen hvor markene skråner som er teksten i Mossesangen fyller 300 år. Rotary ønsket å gi byen en gave for på den måten å GAGNE andre i jubileumsåret og  inn i de neste hundre år.

Moss og Jeløy Rotary etablerte et «gavefellesskap» og startet arbeidet høsten 2018. Våre klubber er aktive på mange samfunnsområder i Moss – MEN hva skulle vi gi i gave til byen?  Veien førte oss fram til at gaven skulle være MOSSEKRÅKA. Hva er mer typisk for byen vår? Vi registrer også at 2020 er året hvor Moss og Rygge blir en kommune. Kråka som byvåpen erstattes med en flott GULLSPORE fra Rygge. Vi syntes en KRÅKE ville være en god gave.  Den er en av verdens smarteste fugler, men bruker også sin intelligens til verre handlinger, hun er visstnok også langsint.  Mossekråka, som har vært byvåpen siden 1953 har vært et landskjent symbol for byen i over hundre år så vel historisk som kulturelt. KRÅKA burde derfor få en sentral plass i bybildet og være et merke for fremtidige generasjoner. For en plass KRÅKA har fått.  Ved den nye turstien med utsikt over Christian Fredrik statuen, Konventionsgården og den nye bydel Verket hvor fossedur stiger mot sky.

Her må vi rette en stor TAKK til Moss kommune ved ordfører, til Trygve Nordby som svingte seg på sekundet da ideen kom og Frank Syversen og hans dyktige folk i Drift og anlegg. TAKK for at vi sammen fant denne gode og riktige plassen til Mossekråka.

Ordføreren har allerede løftet fram kunstneren – Grete Skovly – det er det all grunn til. Maken til kreativ og samarbeidsgod person finnes knapt.  Hun har også i tillegg til kunsten matet oss med kaffe og eplekake i store mengder. Det er Kristiania støperi, Oslo som har støpt KRÅKA i bronse og Johansen Stenhuggeri i Skjeberg som har montert KRÅKA på sokkel i råhugget Røyken-syenit .

Til slutt. KJÆRE MOSS VED ORDFØRER - GRATULERER MED DE 300 ÅR – HÅPER GAVEN VIL GAGNE BYENMoss2020 komiteen, Per Oscar Saugestad, Per Ivar Clementsen fra Moss Rotaryklubb og Robert Jørgensen og Ivar Ernø fra Jeløy Rotaryklubb sammen med billedkunstner Grete Skovly 5. juni 2020


Billedkunstner Grete Skovly mottok hedersbevisning fra Moss Rotary
Billedkunstner Grete Skovly mottok Paul Harris ved skulpturen 17. august 2020 av past president i Moss Rotary Stein Schierenbeck.

Det kan utdeles Paul Harris – Rotarys æresbevisning for å hedre en person for sitt samfunnsgagnlige arbeid. Moss Rotary overrakte denne prisen, som består av diplom og nål til billedkunstner Grete Skovly ved skulpturen Mossekråka på Storebro mandag 17. august.

Begrunnelsen for utmerkelsen er at Grete Skovly gjennom flere år har satt sitt preg på lokalsamfunnet med sine skulpturer.  Her nevnes «To Kæll» som har en fremskutt plass ved Støtvig hotell og skulpturen av Arne Roer, mangeårig journalist i Moss Avis som er plassert ved Rygge idrettspark. Hun har i tillegg deltatt på en rekke utstillinger og vært en svært aktiv lærer ved kulturskolen i Moss. Hun deler også sine ferdigheter ved at hun jevnlig tar studenter inn i sitt eget verksted i Rygge.

I samarbeid med Moss og Jeløy Rotary har hun skapt skulpturen Mossekråka som var Rotary sin gave til byen ved 300 års jubileet. Dermed har Grete Skovly satt et nytt spor i byens historie ved at Mossekråka som har vært en del av byens bevissthet i over 100 år, har fått sin fortjente hedersplass på Storebro
       Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...