Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER / KIASKias (Krapfoss Industrier AS) ble etablert i 1954 som landets første attføringsbedrift.  Ildsjelene som sto bak etableringen tilhørte Moss Rotary Klubb og disse utviklet bedriften sammen med blant annet arbeidsdirektoratet helt frem til 1975.  I 1975 hadde arbeidsdirektoratet utarbeidet et regelverk med retningslinjer for hvordan attføringsbedriftene i Norge skulle organiseres.


Fortsatt er Moss Rotary Klubb hovedaksjonær i bedriften med kommunene i distriktet som medeiere.


I dag er Kias organisert som konsern hvor Kias er morselskapet med 3 datterselskaper.

Morselskapet tar seg av eiendommer, administrasjon og ledelse.


1.

Datterselskapet Fortuna HR as er en moderne bedrift som, i nært samarbeid med NAV, skal gi et kvalitativt godt tilbud om avklaring, kompetanseheving og arbeidstrening i et bedriftsnært miljø.

Formidling av arbeidssøkere til ordinært arbeidsliv eller utdanning er også en av de viktigste oppgavene. Fortuna HR as skal dermed videreføre primærvirksomheten fra Kias.

Bedriftens forretningsmessige virksomhet består av produksjon og tjenesteyting innen en rekke bransjer som catering, kantinedrift, cafedrift, sykkelbutikk med verksted, snekkerverksted, pakking og montering.


2. 

Datterselskapet Kias reklame as er en totalleverandør av reklamemateriell, trykksaker, arbeidsklær samt skilt og dekorprodukter. Det leveres varer og tjenester til kunder i hele Norge.


3.

Datterselskapet Kolsrud anleggsgartner as er et velrennomert firma med en 30 år lang historie med gartner- og anleggsgartnervirksomhet. Selskapet leverer sine tjenester til næringslivet, borettslag og private i Østfold fylke.   


 

På disse virksomhetene er det en rekke gode arenaer for attføringsarbeid.

Kiasgruppen er en del av IA samarbeidet og er tilsluttet bransjeforeningen NHO Service.Du finner mer informasjon på Kias egen hjemmeside          

Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...