Web
Analytics Made Easy - StatCounter
HVORFOR ROTARY / HVORFOR ER JEG MEDLEMHvorfor er jeg medlem av Rotary ?

Først litt om hvordan jeg i sin tid ble medlem av Rotary. Da skal vi tilbake til 2005 og Danmark , hvor jeg på den tid bodde og virket. Efter noen tid i mitt nye land , meldte behovet seg for å delta i sosiale sammenhenger og nettverk. For å gjøre en lang historie kort , så ble jeg anbefalt medlemskap i Rotary , og ble så tatt opp som medlem høsten 2005. Ikke bare fikk jeg et godt og verdifullt sosialt nettverk lokalt der jeg bodde , jeg lærte også mye om mitt nye land og folk gjennom diverse aktiviteter i Rotary , samtidig som det passet godt inn i min internasjonale profil.

Rotary er jo et yrkesbasert medlemskap som i tillegg til det sosiale og egennyttige skal arbeide for internasjonal forståelse samt delta i samfunnsgavnlige aktiviteter. I medlemskapet er også nedfelt noen etiske retningslinjer for hvordan vi som mennesker bør opptre i alle livets sammenhenger. For min egen del, har medlemskapet på alle måter svart til forventningene, i den forstand at det har gitt meg berikende venner i inn- og utland , samt at jeg gjennom klubbenes møtevirksomhet har lært mangt og meget om livet generelt og de samfunn som jeg har levd i. Gjennom mine jobber har jeg jo hatt en utstrakt internasjonal kontakt , bl.a. også med forretningsforbindelser i andre land som også er Rotarianere. Dette har helt klart i noen tilfelle vært med å berike vår kontakt og mine opplevelser i de aktuelle landene 

Vi er jo alle sosiale vesener med behov for samkvem med andre mennesker. Dette behovs omfang er varierende , avhengig av vår personlighet , og det dekkes for den enkelte på så mange ulike vis. Et liv uten sosial omgang med andre , kan på mange måter beskrives som et fattig liv. Det er viktig at vi ikke bare er sammen med mennesker som tenker og agerer som oss selv , og enda bedre blir det hvis den sosiale aktiviteter har islett av uegennyttighet , som også kommer andre til gode. Heri ligger alt fra viten og forståelse av sosiale og politiske forhold , til internasjonale dimensjoner. Nysjerrigheten får aldri ta pause , det er alltid noe nytt å lære og forstå ......  Det føles også berikende å lytte til andre mennesker , med litt andre erfaringer enn mine egne
De etiske krav som er nevnt – aktualisert gjennom 4-spørsmålsprøven – har ikke bare gitt meg en rettesnor til etterlevelse , men også situasjoner der de har vært nødvendige for beslutninger osv , som gjør at jeg sover godt om natten med min egen samvittighet. Det kan av og til i noen av livets faser gå litt fort i svingene , og da kan det være godt å ha noen slike retningslinjer til hjelp. Jeg ser frem til fortsatt mange uegennyttige år i Rotarys virke 

Moss , januar 2021
Stein Schierenbeck 

Stein SchierenbeckMøteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...