Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PRESIDENTENS HJØRNE

3/6-2021

Kjære venner i Moss Rotaryklubb og andre som «surfer innom» her!

Jeg har ikke vært veldig aktiv med å benytte ”presidentens hjørne” til kommunikasjon. Til mitt forsvar  har jeg fra tid til annen sendt meldinger direkte til medlemmenes e-post. Dagens epistel er et forsøk på å rette opp statistikken før dette rotary-året løper ut om ikke lenge. Og da er det naturlig med et tilbakeblikk på året som gikk – altså en kortversjon av årsmeldingen.

 På grunn av pandemien ble dette et helt annerledes og krevende år for klubben og for styret, men vi har da klart å gjennomføre de fleste av de oppsatte møtene med meningsfylt innhold. Vi rakk å øve oss på nett-overføring av de fysiske møtene før møteforbudet ble innført. Fra og med 2. november har møtene blitt holdt som rene nettmøter, før vi igjen den 7. juni såvidt våger oss på litt fysisk samvær i form av en rusletur rundt Alby og Bredebukt. Kun fire av de tillyste møtene har i løpet av året blitt avlyst uten noe annet program til erstatning. Det har vært inspirerende å se et forholdsvis godt «oppmøte» på nettmøtene også. På nettsiden vår er det gitt gode omtaler av alle møtene. Fra noen møter er det sogar lagt ut hele presentasjonen som foredragsholderen viste i møtet.

 Komiteene har hjulpet godt til med arbeidet. Programkomiteen har levert gode programmer som har fenget. Komiteen for ungdomsutveksling hadde et opplegg klappet og klart for utveksling av en ungdom herfra inklusive tre vertsfamilier, men dette ble naturlig nok stoppet fra sentralt hold.

Arrangementskomiteen har også fungert som transportkomité ifm utlevering av gaver til foredragsholdere og gevinster til vinnerne i mandagslotteriet.TRF- og prosjektkomiteen har trukket opp et mulig internasjonalt bistandsprosjekt med Global Grant finansiering som vi tror kan realiseres i kommende r-år.

 Den utadrettede aktiviteten har naturlig nok vært begrenset i pandemiåret, men klubben har deltatt på relevante kurs og fellesmøter som Distriktet har arrangert. Dugnadene i sansehagen på Melløs har blitt gjennomført slik at våre forpliktelser er overholdt, både overfor oppdragsgiveren (MKE) og i samsvar med koronarestriksjonene. Som relativt aktiv majoritetseier i KIAS har vi fulgt med på virksomheten der, og klubben har i tråd med vanlig praksis hatt både styreleder og et styremedlem i bedriftens styre.

 På grunn av litt lavere aktivitet enn budsjettert, har vi hatt et bra overskudd på driften i år. Dette kan komme godt med når og hvis vi realiserer bistandsprosjektet og kanskje også får til en ny ungdomsutveksling etter hvert.

 I to møter har vi drøftet ”strategispørsmål”. Dette har resultert i noen prioriterte arbeidsoppgaver som neste års styre sikkert vil ta fatt i. Når det gjelder de ”demografiske” forutsetningene for  klubbens fremtid, er det ikke til å legge skjul på at gjennomsnittsalderen er relativt høy, og andelen yrkesaktive er relativ lav. På den annen side er det god oppslutning om møtene,  stemningen er god, mange av medlemmene er sterkt engasjerte, og klubben har klart omstillingen til nettbasert drift på en utmerket måte i året som gikk. Med dette som utgangspunkt burde klubben greie å rette opp de ”demografiske nøkkeltallene”  så snart samfunnet igjen åpner opp.

Jeg vil til slutt takke for et meget godt samarbeid til det ”super-styret” jeg har hatt gleden av å lede i dette merkelige året. Og en kjempestor takk til medlemmene for å ha sluttet så godt opp om møtene og virksomheten. Det har vært en stor og helt nødvendig inspirasjon i styrets arbeid for klubben dette r-året.

Selv om jeg ennå har et par møtekvelder igjen med ”klubba i hånden”, vil jeg allerede her ønske Birger og høstens styre lykke til med arbeidet i et forhåpentligvis mer normalt r-år som kommer. Det har jo allerede startet usedvanlig bra. Høstens program er for lengst ferdig, publisert på nettsiden vår, trykket opp og klart til utdeling ved første anledning vi møtes fysisk.

En flott og lovende start på sommeren og neste møtesesong!

Moss, 3. juni 2021

På forhånd takk for meg!

Egil


3/2-2021

Kjære venner i Moss Rotaryklubb – TAKK for at du «stikker innom» på mandagskveldene!

 

I disse tider har det vært krevende å få til meningsfylte møter i klubben, men vi har da greid å gjennomføre de aller fleste møtene siden møtelokalet ble utilgjengelig for oss i fjor høst, dog altså som rene nettmøter.

Det er klart at nettmøter ikke er en fullverdig erstatning for å møtes fysisk i klubblokalet og prate med rotary-venner over en kaffekopp. Noen synes nok at nettmøtene derfor ikke gir nok utbytte til at man finner å ville delta.  Men hva skal vi evt. gjøre for å bedre på akkurat dette? Jeg vet ikke. Har du noen gode ideer, så la oss høre!

Alternativet til å holde nettmøter er nok for tiden å ikke holde noen møter i det hele tatt. Etter et halvt år eller mer uten møter, hva ville da være klubbens situasjon? Så nå fremover er det ikke bare spørsmål om hva klubben vår kan gi deg av gode mandagsmøter, men også et spørsmål om du kan bidra litt ved ditt blotte «nærvær» for å holde kontakten og støtte opp om klubben, selv om det er litt traurigere mandagskvelder enn vanlig.

Styret og komitélederne trenger faktisk også litt oppmuntring i disse tider. Godt fremmøte i krisetider er en skikkelig oppmuntring, så takk for at du «stikker innom» på mandagskveldene!

Sist mandag den 1. februar hadde vi rekordoppmøte etter at nettmøtene tok til, både i antall og prosentvis: mer enn 2/3 av medlemmene «møtte opp» til en god drøftelse av virksomheten og fine innspill som styret vil følge opp. Virkelig inspirerende!

Rent teknisk «fomlet» vi litt i starten med nettmøtene, men vi lærer vel også dette etter hvert. Men noe er som før: Gode programmer er vårt kjennetegn. Og det byr vi på også i disse tider med stengte møtelokaler!

Hilsen Egil

PS!     

Dersom du har problemer med å få logget inn på den invitasjonen som sendes ut til alle medlemmene på e-post i forkant av møtene, så ta kontakt med sekretær Per Oscar (tel 908 59 016) eller meg (tel 917 57 285) så kan vi prøve å sette opp et lite testmøte med deg alene. Det har vi gjort for flere allerede!4/12-2020

Kjære venner i Moss Rotaryklubb og andre som «surfer innom» her!

Deet meste av det jeg skriver her på presidentens hjørne er saker som vil være kjent for dem som deltar på klubbmøtene. Antall «fremmøtte» på nettmøtene er omtrent som det var i klubblokalet før dette stengte. Det er ca 1/3 av medlemmene som av forskjellige grunner ikke deltar på nettmøtene heller. Disse, samt ikke-medlemmer som måtte surfe innom denne nettsiden, er en del av målgruppen her. 

I disse tider har det vært krevende å få til meningsfylte møter i klubben, men vi har da greid å gjennom føre de aller fleste møtene i høst. Et par møter ble «overført» på nettet fra klubblokalet, før vi fra og med 2. november måtte gå over til rene nettmøter på «google.meet». Det er inspirerende å se et forholdsvis godt «oppmøte» på nettmøtene også. På nettsiden vår er det gitt korte oppsummeringer fra alle møtene. Fra noen møter er det også lagt ut hele presentasjonen som foredragsholderen viste i møtet. (Klikk på møtetittelen, så kommer detaljene opp øverst på nettsiden.)

Styret i klubben har satt revisjon av strategien på dagsorden. Det er arbeidet som kalles «Club Visioning», og som startet opp for snart tre år siden, som nå skal revideres. Det var planlagt et møte til dette den 26. oktober, men da ble plutselig klubblokalet utilgjengelig, og møtet ble avlyst. Men strategien vil bli tatt opp igjen på et medlemsmøte med det første, kanskje allerede mandag 7. desember dersom årsmøtesakene går raskt unna.

Som et annet utgangspunkt for å peke ut veien videre, har styret forsøkt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene for å høre deres mening om forskjellige sider ved klubbens virksomhet. Et evalueringsskjema ble sendt ut på e-post for en stund siden, men det er kommet inn få svar til nå. Én grunn kan nok være at vi i farten ikke tenkte over at svarene pr e-post ikke var sikret full anonymitet. Så det prøver vi å få til nå på den «gammeldagse» måten. Den 2. desember ble skjemaet sendt ut på nytt med «snail-mail» (les: posten) med vedlagt frankert returkonvolutt. Vi håper dette vil bedre svarprosenten innen rimelig tid!

Programmet for neste år er også ferdig, og er lagt ut nettsidens møtekalender. Første møte blir 4. januar med den tradisjonelle gjennomgangen av nyhetene i året som gikk ved tidligere redaktør i Moss Avis, Jan Tollefsen. Uansett om vi kan holde møtet i klubblokalet eller ikke, vil møtene fremover også bli overført på nettet, slik at også de som av forskjellige grunner ikke kan møte opp, har en mulighet til å følge møtet.

I teorien skulle vi kunne ha bortimot alle medlemmene på nettmøtene. Det er jo ingen smittefare, og man kan delta via smarttelefon, nettbrett eller pc hjemmefra, på reise, eller fra andre steder der man har med seg slike hjelpemidler. Dersom du har problemer med å få logget inn på den invitasjonen som sendes ut til alle medlemmene på e-post i forkant av møtene, så ta kontakt med sekretær Per Oscar (tel 908 59 016) eller meg (tel 917 57 285) så kan vi prøve å sette opp et lite testmøte med deg alene. Det har vi gjort for flere allerede!

Vi sees muligens på nettmøtet mandag?

Hilsen Egil


4/11-2020

Kjære klubbmedlemmer og andre som «surfer innom» her!

Mye av det jeg skriver om her på presidentens hjørne, er saker som vil være kjent for dem som deltar på klubbmøtene. Men i disse tider, da mange medlemmer ikke er komfortable med å møtes fysisk, er det viktig for meg å nå ut til også dem som ikke kan delta på møtene. Også ikke-medlemmer som måtte surfe innom denne nettsiden er en del av målgruppen her

Mandag den 26. oktober var det tillyst et internt strategimøte i klubben, men vi avlyste på grunn av at lokalene våre uventet ble stengt. Da visste vi ikke noe mer enn at stengningen kun gjaldt den uken, men stengningen ble altså forlenget. Vi forbereder oss på at dette vil vare i alle fall ut november. Vi skal prøve å avholde nettmøter og følge det oppsatte programmet så godt det lar seg gjøre

Sist mandag 2. november holdt vi vårt første «rene nettmøte» med 10 deltagere.
Marianne Been holdt sitt meget engasjerende EGO2 innlegg
Også rent teknisk gikk møtet riktig bra. Litt synd at det ikke da var større «oppmøte», men det tar vi igjen neste mandag, ikke sant!

Informasjon om møtene fremover vil bli gitt med e-poster til hvert enkelt medlem. I tillegg skal vi bruke nettsiden. Her er det også linker til andre nettsider med mye godt rotary-stoff.

For eksempel er websiden til Rotary.org blitt kåret av International Academy of Digital Arts and Sciences, til den beste webside for en forening i hele verden. Så bare nyt surfingen……

 Neste mandag 9. november skulle det vært peisaften, men nå blir det i stedet nettmøte med presentasjon og behandling av forslag til reviderte vedtekter. Da må vi være minst 17 personer til stede på nettet for å være beslutningsdyktige. Og minst 2/3 dvs minst 12 må stemme for endringene. Så «møte opp» folkens! 

Vi skulle også holdt et strategimøte med oppfølging av Club Visioning. Får se om vi muligens rekker dette også i møtet den 9. november Vedtektsendringene tror jeg ikke er særlig kontroversielle, så den delen tar nok ikke så lang tid.
De to påfølgende møtene 16. og 23. november er planlagt med eksterne krefter fra  jernbanen og biblioteket. Styret forsøker nå å finne passende lokaler for streame disse møtene fra.

Styret har også gjort et forsøk på å skaffe andre, midlertidige lokaler til fysiske møter noen kvelder fremover uten at det har lykkes. Det viser seg at også andre mulige lokaler stenger ned i disse tider. Og kanskje er det det beste. Vi utsetter oss ikke for smitte på nettmøter, og vi lærer oss å arrangere nettmøter. La oss være positive og si at det alt i alt er en Vinn -vinn situasjon!

Vi sees på nettet!
Hilsen Egil27/10-2020

Kjære medlemmer av Moss Rotaryklubb!

Det har snart gått tre måneder siden vi startet opp i høst, og Jan-Erik og jeg ble «kastet inn» i det delte vervet som klubbpresidenter kommende to halvår. Vi kom til nokså «dekket bord» fordi planleggingen av høsten allerede var gjort. Og det har virkelig vært engasjerende å komme tilbake til mer aktiv rotary-virksomhet igjen sammen med dyktige og arbeidsvillige styremedlemmer. Takk for muligheten vi fikk! Og takk til alle komitémedlemmene som stiller opp og utgjør så mye av klubbens virksomhet!

Samlingene hittil i høst har blitt holdt etter planen med de nødvendige praktiske tilpasninger som kreves av oss for tiden. En ny ting er påmelding til møtene og «først til mølla» for å komme med blant de 20 som kan være til stede i lokalet. Det har tatt litt tid å få til nettmøter, men mandag den 19. oktober kom vi da i gang. Dessverre fikk vi ikke gjentatt den gryende suksessen mandagen etter da det møtet måtte avlyses pga at møtelokalet ble midlertidig stengt. Men avlysningen førte til at vi så vidt kom i gang med et komitémøte på nett!

I en slik situasjon er det viktig for styret å holde kontakten også med dem som ikke kan delta i møtelokalene. Sekretæren har informert flittig til medlemmene via e-post. Men jeg beklager at presidenten ikke tidligere har benyttet også denne muligheten til å kommunisere offentlig til alle på nettsiden. Det skal bli hyppigere meldinger fra meg her fremover, I promise…

På klubbmøtene har vi delt noen tanker og planer for klubbvirksomheten videre, og det avlyste møtet 26. oktober var tiltenkt en grundigere gjennomgang av strategien. Det kommer vi tilbake til i et møte om ikke å lenge. Jeg gjentar stadig at klubbens «adelsmerke» skal være de gode møteprogrammene og det gode kameratskapet. Men vi går glipp av noe ved ikke å heve blikket litt av og til og se hvilken stor og flott organisasjon vi er en del av. Jeg oppfordrer derfor alle til å surfe litt på nettsiden av og til for å tilegne seg litt rotarystoff. Styret har f.eks. i høst satt seg fore å bli bedre kjent med «Håndboka til distriktet», og vi tar noen kapitler derfra i «hjemmelekse» til hvert styremøte.

På hjemmefronten er programkomiteen i gang med neste års program. Komiteen for medlemsutvikling og ungdomsarbeid ser på en mulig ungdomsutveksling neste år. Prosjektkomiteen har kanskje et forslag til «Global Grant-prosjekt» i ermet, og Kommunikasjonskomiteen er som nevnt i ferd med å få dreis på nettmøtene. Og som vanlig er arrangementskomiteen i sving på hvert klubbmøte med kaffen.

Jeg startet denne epistelen med det delte presidentskapet i år. Meningen er å dele på vervet slik at Jan Erik fungerer mens jeg er bortreist, hvilket jeg vanligvis er deler av vinteren. Formalitetene krever likevel at én person registreres som president, og det ble altså meg som vant den kampen! Situasjonen fremover tilsier antagelig ikke lengre, unødvendige reisefravær, så det blir interessant å se når jeg overlater «makta og ansvaret» til Jan Erik. «We will see what happens….» som det for tiden sies av en annen president - i Rotarys fødeland -når det snakkes om maktoverdragelse.

Vi sees på neste klubbmøte, enten på KIAS eller på skjermen! Husk at oppmøte på skjermen teller også i møtestatistikken!

Hilsen Egil
27. oktober 2020  
7/6-2020

Takk for meg .....................


Enda et Rotaryår nærmer seg slutten , hvilket også betyr at mitt Presidentår også nærmer seg slutten. For meg ble det jo ikke bare ett år som President , men av ulike årsaker to år. For min egen del har det vært to begivenhetsrike og givende år , med hyggelig samarbeide med Rotarykollegaer i egen klubb , andre klubber i distriktet og også i Distrikt 2260. Dette blir således mitt siste innspill til Presidentens hjørne

Rotaryåret 2019-20 har vært et meget spesielt år, spesielt i kjølvannet av Covid-19 og nedstenging av samfunnet , med de konsekvenser det har hatt for vår mulighet til å holde medlemsmøter osv.  Selv om vi ikke har kunnet holde medlemsmøter siden mars , så har klubbens drift vært intakt og vi har opprettholdt øvrige aktiviteter som for eksempel dugnadsarbeidet i sansehagen på Melløsparken Sykehjem. Det er blitt veldig flott der nå , til stor glede for beboere og personale der

Spesielt i år har også vært samarbeidet med Jeløy Rotaryklubb omkring våre to klubbers gave til byen i forbindelse med 300-års jubileet. Det ble en flott kråke , med en superfin plassering , som vil stå der til evig skue for de forhåpentlig mange passerende i den nye turstien fra Storebro til Myra , behørig merket at dette er en gave fra byens to Rotaryklubber. Kråka lever videre ........

Da takker jeg for meg  som President , og at jeg fikk lov til å lede klubben gjennom to aktive år.

Stein Schierenbeck
27/3-2020

Rotary , Moss Rotaryklubb og Covid-19

 

Som så mye annet i disse dager , skal dagens artikkel handle om Corona viruset og hvordan det påvirker Rotary og vår hverdag.

Helt konkret og for Moss Rotaryklubb , betyr dette at all møtevirksomhet er suspendert inntil videre (foreløpig til over påske ). Vi må – som alle alle – følge myndighetenes pålegg her. Dette innebærer at våre ukentlig møter bortfaller. Det gjør dessverre også deler av våre tiltak for å gavne andre. I første omgang ved at vår A.P.P.L.A.U.S. forestilling den 01. april utgår , dvs den planlegges satt opp på et senere tidspunkt, når forholdene tillater det. Når det gjelder vårt arbeide i sansehagen på Melløsparken Sykehjem , så står dette inntil videre på vent. Her står vårdugnaden for døren , med planlagte aktiviteter i april og mai. Også her må vi rette oss etter myndighetenes pålegg mht samling av folk etc.  Ny avklaring kommer i uken etter påske da dagens pålegg gjelder frem til 13. april.

For de av oss som er født efter 2. verdenskrig , er det første gang vi opplever en situasjon med sterke begrensninger i vår bevegelsesfrihet. Noen blir kanskje også ufrivillig arbeidsledige for en tid , og mister endog kanskje sitt levebrød. Enda verre, hvis vi blir smittet av Covid-19 med ditto sykdom, kan situasjonen bli alvorlig nok. For en generasjon eller to, som kun har opplevd fremgang og velstand på alle områder, kan det for noen være vanskelig å forholde seg de begrensninger som nå blir satt i vår bevegelsesfrihet – en bevegelsesfrihet som vi anser for gitt. Fra mitt eget ståsted blir jeg litt oppgitt, når jeg ser hvordan noen av mine medborgere forholder seg til (eller rettere – har problemer med å forholde seg til) anviste begrensninger som for eks hamstring og dra på hytta etc. En situasjon der fellesskapets beste trumfer egne behov, er åpenbart ikke like opplagt for alle ............

Det kommer en dag etter at vi har fått kontroll på denne pandemien, hvor både ansvarlige myndigheter og politikerne skal treffe noen lærdommer av situasjonen, slik at vi for fremtiden er bedre forberedt. Når de lærde strides, om hva som er korrekt eller mest hensiktsmessig, så er det jo ikke så lett for oss andre legfolk å vite hva vi skal tro på. Heldigvis lever vi i Norge i et funksjonelt demokrati, hvor de valgte politikere i bunn og grunn ønsker oss vel , og inntar en ansvarlig holdning til vedtak osv som må fattes i sakens anledning. Det vil sikkert også gjøre noe med den enkeltes holdning og prioriteringer osv Forhåpentligvis vil vi se en mer menneskelig og mindre materialistisk  ( egenbehov ) holdning hos flere. Det vil tiden vise.

I denne situasjonen kan det være verdt å minne om Rotary's rettesnor og 4-spørsmålsprøven :

-        Er det sant ?

-        Er det rettferdig overfor alle det angår ?

-        Vil det skape forståelse og bedre vennskap ?

-        Vil det være til beste for alle det angår  

Svar på disse spørsmål har relevans til både hva vi sier og gjør i disse dager , og det kan være godt å ha noen retningslinjer å holde fast i, når det er usikre og vanskelige tider. Dette er jeg sikker på at alle Rotarianere har lagt seg på minnet, og husker og følger, både med hensyn til hva vi sier og hva vi gjør. Nå er det tid for å ta vare på hverandre, så kommer vi tidsnok ned på en normal, trygg og god hverdag igjen.

Moss , 27. mars 2020
Stein Schierenbeck


20/1-2020

Moss Rotaryklubb i Moss bys jubileumsår

Moss bys 300-årsjubileum  er innledet med fyrverkeri og brask og bram , noe som sikkert alle har fått med seg. 300 år som by er virkelig noe å slå på stortromma for , og Moss har mye å jubilere for – ikke bare 300 år alene , men en historie fylt med industri- og velstandsutvikling uten sidestykke. Nå har mye endret seg de siste årene hva angår Moss og industri , men historien kommer vi ikke utenom – en historie som spenner fra å være Norges ubestridte brenneri-by , via møller , skipsverft , papirindustri  til glass , emballasje, låser og bekledningsindustri. De siste årene har Moss også utviklet seg til å bli en ikke ubetydelig kulturby. Alt dette gjenspeiles i det omfattende jubileumsprogram som foreligger, med hele 50 offisielle arrangementer. I tillegg kommer det helt sikkert også et antall mer eller mindre uoffisielle arrangementer.

I tillegg til å være en betydelig industriby og kulturby , har Moss en geografisk beliggenhet knyttet sammen med kommunikasjon i form av motorvei til Oslo + sydover , dobbeltspor på jernbanen og ikke minst fergeforbindelse over fjorden. Alt dette gjør Moss til en attraktiv by å bo i , hvilket gjenspeiler seg i form av en jevn befolkningsutvikling. Selvfølgelig er kommunens innbyggerantall skutt i været gjennom kommunesammenslåingen med Rygge, som effektueres i jubileumsåret.

Hvor står så Moss Rotaryklubb i dette bildet ? Rent bortsett fra at flere av våre medlemmer sikkert deltar aktivt i de mange arrangementer , så vil vi også være med å sette vårt preg på byen i jubileumsåret gjennom følgende tiltak / arrangementer :

-        A.P.P.L.A.U.S.  Som sedvanlig er vi med og støtter dette årlige arrangement gjennom vårt bidrag til et stipend til en utøver som har utmerket seg. Så også i år , og «vår» forestilling er i år den 01. april , nå tilbake på Parkteateret igjen

-        I forbindelse med ny tursti som anlegges fra Storebro til Myra , vil vi få satt ut et antall benker langs stien. Disse vil bli merket med Moss Rotaryklubb

-        Vi vil også gi en gave til byen i forbindelse med jubileet. Dette er avtalt med Moss Kommune og med jubileumskomiteen , og tid og sted for denne «avdukingen» vil vi få komme tilbake til. Det blir helt klart et synlig og varig bidrag , også med et klart byhistorisk innhold. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Jeløy Rotaryklubb.

Ellers er det bare å gratulere byens innbyggere med byjubileet , og håpe at mange finner veien til forskjellige arrangementer til glede for stor og liten.

 Moss , Januar 2020

Stein Schierenbeck24/10

Rotary og integrasjon -  hva gjør vi i Moss Rotaryklubb ?

 

En av Rotarys bærende prinsipper og oppgaver er å arbeide for internasjonal forståelse, det vil si arbeide for fred og forståelse over landegrensene. Dette kan skje i form av deltagelse i internasjonale prosjekter i Rotary regi , men også i form av ungdomsutveksling samt andre lokale tiltak her. Ungdomsutveksling går ut på at vi sender en student ut i verden et år , og tar i mot en tilsvarende her hos oss. Slikt krever vertsfamilier , som kan være en utfordring.

Moss Rotaryklubb har valgt en variant med  mere lokale aktiviteter innenfor dette feltet – dvs vi arbeider med innvandrerungdom og med mentorvirksomhet. I Moss finnes et antall innvandrerungdom som har kommet hit alene , og som bor under et arrangement av Moss kommune og går på skole her. De er slikt sett godt ivaretatt , og vi supplerer dette med å arrangere en skidag for de ( nordmenn er jo «født med ski på bena» og vi har snø i flere måneder , så dette er en del av integreringen ) , samt en båttur på fjorden. Dette i samarbeide med kommunen.

En viktig del av integreringsprosessen, er at de som kommer hit får et norsk nettverk , dvs at de har norske venner , omgås nordmenn , arbeider sammen med nordmenn her osv. På denne måten lærer de ikke bare norsk språk, men får også forståelse av hvordan nordmenn lever , norsk kultur , våre verdier osv. Nettopp derfor er det viktig at bl a de unge som har gått på skole her ( de er gode i norsk ) , at de fanges opp når de er ferdig med skolen og kommer inn i norske nettverk. Dette gjelder også andre utlendinger som har kommet til Norge , og som har fullført sin utdannelse her. Disse er som oftest også gode i norsk.  Her er det mentorvirksomheten kommer inn. Rotary består jo av mennesker med stor erfaring og gode nettverk , så vi har mye å tilby her.

Mentorvirksomhet kan ha mange fasetter og mange former, og involverer alt fra å gå tur med vedkommende , snakke sammen om aktuelle temaer i Norge , lære de norsk historie og kultur , ta de med på kulturelle arrangementer , gå på kafe osv…. Felles for de alle , er at vi må avsatte noe av vår tid til dette , det må i noen grad settes i system , og sist men ikke minst – vi ( og innvandreren ) må være tålmodige …..  Men resultatet – det vil si når vi opplever at vedkommende får venner her og blir en del av norske nettverk , skaffer seg utdannelse og får relevant jobb her osv , er verdt all tiden !  Vi har medlemmer hos oss i Rotary som har kapasitet til dette , men vi tar gjerne imot informasjon fra andre utenfor Rotary , som vil være med å bidra til dette arbeidet.
11/8-2019

Nytt Rotaryår  -  nye muligheter

 Et Rotaryår strekker seg fra juli til juni neste år. Vi har således nå tatt hull på Rotaryåret 2019-20, med ny ledelse , nytt program og nye målsetninger og oppgaver. Moss Rotaryklubb er en del av Rotary International – en organisasjon med mer enn 1,2 millioner medlemmer på verdensbasis fordelt over  35.000 klubber i  200 land. I Norge er vi 10.000 medlemmer fordelt over 284 klubber i 6 distrikter. Moss Rotaryklubb tilhører distrikt 2260 , som i praksis er Østfold og Akershus. I Moss og omegn er 5 Rotaryklubber – Moss , Jeløy , Rygge , Råde og Våler. I Moss Rotaryklubb er vi pr dags dato 37 medlemmer.

En Rotaryklubb har  stor frihet til å velge sine egne satsingsområder , men det skal skje innenfor retningslinjer utgått fra Rotary International. Vi er på mange måter en ekstrem flat organisasjon – kun tre nivåer : Globalt / Rotary International – Nasjonalt / distriktet – Lokalt / egen klubb. Med ny ledelse hvert år ( bunnet i Rotarys rotasjonsprinsipp ) kommer gjerne noen nye føringer, men disse behøver ikke nødvendigvis være helt nye – de kan godt være en videreføring av tidligere målsetninger , da disse gjerne strekker seg over flere år. I det nye året er det således en blanding av «nytt og gammelt» , satt i sjøen av årets verdenspresident Daniel Maloney ( fra USA ). Det hele er så enkelt som at det er en visjon / et mål , en strategi og en plan for å nå dette.

Rotarys visjon «doing good in the world” og “service above self” lever i beste velgående og er mer aktuell enn noensinne. Dette kan også sammenfattes til at Sammen ser vi en verden hvor folk går sammen og setter i verk tiltak som kan skape varig forandring – over hele verden , i våre egne lokalsamfunn og i oss selv. Årets målsetninger og deres tiltak kan settes opp i fire fokusområder :

·        Øke vår innflytelse. Rotary strever etter å endre andres liv til det bedre, og det gjør vi i form av en rekke serviceaktivteter som vi legger tid og økonomiske ressurser i.

·        Utvide vår innflytelse. Folk søker muligheter til å gjøre en forskjell i verden gjennom å knytte allianser med andre. Her byr Rotary på et unikt nettverk med unike muligheter. Vi må bli flere for å kunne yte mere. Medlemsrekruttering og utvikling er derfor avgjørende.

·        Forbedre deltakernes ( medlemmenes ) engasjement. Mange Rotary medlemmer er yrkesaktive og har familie osv , og det skal gis anledning til å kombinere dette. Alle må være med å bidra – med innsats og økonomi.

·        Øke vår evne til å tilpasse oss. Vi lever i 2019 med sine globale utviklingstrender , og vi må tilpasse oss disse.

·        Spesielt i år er også fokus på Rotarys mangeårige og nære samarbeide med De Forente Nasjoner ( FN ). Rotary markerer sitt 115. år og FN sitt 75. år. Vi har oppnådd mye sammen – spesielt mht global utryddelse av polio.

For oss i Moss Rotaryklubb betyr dette at vi fortsetter vårt engasjement for innvandrerungdom ( skidag , båttur , engasjere de i noen av våre aktiviteter ) og i sansehagen på Melløsparken Sykehjem , fortsatt medlemsrekruttering / medlemsutvikling , aktiviteter rettet mot næringslivet lokalt for bedre nettverksutvikling , A.P.P.L.A.U.S. osv ….

Velkommen til et nytt Rotaryår med nye muligheter , for både gamle og nye medlemmer !

15/6-2019

Rotaryaktiviteter  -  komitearbeide  -  Rotarys indre liv ………………………

Når vi nå nærmer oss slutten på årets Rotarysesong ( den går fra 01. juli til 30. juni ) , er det tid for å dvele litt ved aktivitetene som har vært i det forløpne år. Litt spesielt denne gang , er at jeg også skal være President til neste år , så det er ikke snakk om noe «takk for meg» osv denne omgang.

Rotary er en medlemsorganisasjon som betinger aktiv deltakelse fra medlemmenes side. Den er som alle nettverksorganisasjoner – man får ikke noe uten gi noe eller bidra selv.  Prinsippet om at embetet som President skal rotere , medfører som oftest en ny President med nye ideer hvert år. Nå er det riktignok nedfelt mye fra sentralt hold med hensyn til formål , aktiviteter osv , men det er også mye opp til hver klubb hvordan de vil virke , innenfor de rammer som er gitt sentralt. I Moss Rotaryklubb har vi valgt å  fokussere på lokale tiltak , i form av innvandrerungdom , sykehjem og ikke minst den årlige  A.P.P.L.A.U.S. forestillingen.

Alle medlemmer skal i prinsippet delta aktivt i en komite , med mindre det er særlige hensyn som tilsier at man slipper dette. Det er gjennom arbeidet i komiteene at man blir kjent med Rotary og dens indre liv , at man blir kjent med klubbens øvrige medlemmer , hvor man kan lære og trene nettverksutvikling og knytte nyttige kontakter, hvor man kan få tilfredsstillelse i form av bidrag med å gi noe tilbake til samfunnet osv. Noen har valgt å gjøre Rotary til en del av sitt sosiale liv , med tilsvarende større aktivitetsnivå , mens andre bidrar i den grad tiden tillater det. Mange av våre medlemmer er yrkesaktive i krevende jobber og har familie med barn , er engasjert i politikken osv , med alt hva det innebærer av tidsforbruk. Døgnet har uansett ikke mer enn 24 timer for oss.

Rotarys medlemsmasse inneholder mennesker med mye og stor både yrkes- og livserfaring , så her er det mye å hente  -  både for klubben og dens aktiviteter , men også for øvrige medlemmer.  Programkomiteen skal sørge for at det hver uke er et innholdsrikt møteprogram for medlemmene , hvilket ofte innebærer kontakt ut i samfunnet med å finne aktuelle foredragsholdere omkring de temaer som er av interesse og betydning for oss. Programmet for kommende sesong skal være klart ved avslutningen av inneværende sesong. Høstens program for 2019 er således klart og fastlagt. Komiteen for Medlemsutvikling har et særlig ansvar for å søke ut og finne nye medlemmer , men like viktig – ta vare på de medlemmer som vi allerede har. Arrangementskomiteen skal sørge for det arrangementstekniske og praktiske for gjennomføring av medlemsmøtene. Heri inngår også bevertning. Komiteen for Opplæring og kommunikasjon har særlige oppgaver med hensyn til å profilere klubben utad , samt rekruttere emner for lederutdanning av ungdom ( RYLA ). Sist , men ikke minst , har vi komiteen Rotary Foundation / Samfunnsprosjekter , som legger opp til å sørger for gjennomføring av de samfunnsprosjekter og annet som vår klubb deltar i. Stor komite med masse arbeide ………………

Samtlige komiteer har vært aktive i år , og har nedlagt et stort arbeide , som det står all mulig respekt av. Disse er som sagt «navet» i Rotarys indre liv. Når det gjelder det kommende Rotaryåret , så er alle komiteer klare og besatt , og jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet over sommeren.  I mellomtiden vil jeg ønske alle medlemmer og andre Rotaryvenner en riktig god sommer R.

 


22/4-2019


A.P.P.L.A.U.S. og Rotary  -  hvorfor


Så har vi igjen hatt den glede av å overvære nok en A.P.P.L.A.U.S. forestilling , og nok en gang har de fem Rotaryklubbene i Mossedistriktet hatt gleden av å dele ut et stipend til en utøver som har utmerket seg. Årets pris ( kr 10.000,- ) gikk til Casper Lindberg , som spilte Gomez – farsfiguren – i fjorårets musikal The Adams Family.

Så – hvorfor gjør Rotary dette ??  A.P.P.L.A.U.S er Arbeidsomme , Positive , Produktive , Livlige , Aktive Ungdoms-Skuespillere. De har helt tilbake fra 2001 satt opp noen fremragende forestillinger basert på sang , musikk og dans. Mange kjente musicals og andre former for oppsetninger er blitt servert til stor glede for publikum i Moss. Årets oppsetning – Shrek – er en familieforestilling , som egner seg like godt for de yngre som for de ikke fullt så unge. Rotarys samarbeide med A.P.P.L.A.U.S. går tilbake til 2013 , og det henger selvsagt sammen med det faktum at klubbene har medlemmer som også er og har vært involvert i A.P.P.L.A.U.S. Men , det er ikke bare her at vi finner forklaringen på samarbeidet.   Rotarys formål er i tillegg til å være en nettverksorganisasjon for sine medlemmer , også å gagne andre. Det er lagt føringer for dette fra Rotary sentralt , men den enkelte klubb har stor frihet med hensyn til hvor de selv vil virke med sitt gavn. Det skal fortrinnsvis være innfor områdene helse , utdanning , internasjonal forståelse og ungdom. Ungdom kan for eksempel være internasjonal utveksling , men det kan også være lokale tiltak som for eksempel A.P.P.L.A.U.S.

A.P.P.L.A.U.S. er Kulturskolen i Moss sitt musikaltilbud , og dette har opp gjennom årene fostret flere scenekunstnere , som senere har gjort scenekunsten til sitt virke. Rotary ønsker gjennom sitt stipend å være en inspirasjonskilde for de aktive deltakerne. Vi gratulerer A.P.P.L.A.U.S. med nok en vellykket forestilling til stor glede for byens publikum , og ikke minst Casper Lindberg med årets stipend , og ønsker dere alle lykke til videre. Rotary vil selvsagt også være med videre , med sitt årlige stipend.

De to siste års forestillinger har vært på Verket Scene – i påvente av oppussingen av Parkteateret. Verket Scene har noen utfordringer  sammenlignet med et sted som for eks Parkteateret , men årets oppsetning ga en god nærhet til publikum gjennom sin scene midt i og tvers gjennom lokalet. Vi ses på Parkteateret neste år !

Stein Schierenbeck
President i Moss Rotaryklubb

17/2-2019

                                                     Rotary i frivillighetens tegn


Rotary er i utgangspunktet en yrkesbasert nettverksorganisasjon for yrkesaktive , basert på egen yrkesklassifikasjon. Dette danner grunnlaget for opptakelsen i Rotary , og det er selve grunntanken bak Rotary at man skal bidra med egen erfaring og kunnskaper , samt høst av sine øvrige klubbmedlemmers ditto erfaring. Det skal med andre ord være en win-win for alle. Derav Rotary hjulet , som går rundt og alle bidrar. Det kommer som kjent ikke noe inn i en lukket hånd , så man må selv bidra , for å kunne høste noe.


Men  -  Rotary er mer enn dette. Selv om Rotary består av mange travle mennesker midt i en hektisk hverdag med til dels store yrkesmessige utfordringer , så ligger det noen helt klare føringer om at vi også skal være gode for andre, til hjelp for andre osv. Selv om man selv har en travel hverdag , er våre medlemmer stort sett kommet så langt i sitt liv , at de også har overskudd til andre og annet. Dessuten – de fleste Rotary klubber har et antall pensjonister , som gjerne vil fortsette sitt Rotary virke i sin klubb etter at de har kommet inn i sin nye livs status. Stikkord her er kameratskap med andre klubbmedlemmer , tid og overskudd og vilje til bruk av sin tid også til å gjøre noe godt for andre. Til orientering – Rotary International har globalt ca 1.2 millioner medlemmer , og er således en meget stor internasjonal organisasjon og et stort globalt fellesskap.


Selv om det er lagt noen føringer globalt fra Rotary International  for hva vår «doing good» skal gå ut på, er det også i stor grad opp til den enkelte klubb hva den vil gjøre innen dette felt. De føringer som er lagt kretser rundt følgende områder : Helse , vann , utdannelse og internasjonal forståelse. Helse og rent vann henger ofte sammen , utdannelse gir en plattform for muligheter senere i livet og internasjonal forståelse som legges hos unge mennesker kan gi grunnlag for en bedre verden.


Rotary International sitt End Polio prosjekt , som går ut på å utrydde polio i verden , faller således under søylen helse. Dette er et gigantisk prosjekt , hvor også donorer som blant annet Bill Gates i Microsoft har bidratt med adskillige hundre USD millioner. Søylen vann går som oftest ut på å skaffe rent vann i fattige deler av verden , da rent vant er et bærende element i god helse. Typiske bidragsprosjekter kan her for eks være å skaffe pumpestasjoner til lokale landsbyer i for eks. Afrika eller Syd Amerika , som sikrer innbyggerne rent vann samt kanskje også tilstrekkelig vann til dyrking av mat osv. Typiske bidragsprosjekter innen utdannelse , kan for eks være å skaffe lokaliteter , skolemøbler , bøker til utdannelse i fattige strøk i verden.


Internasjonal forståelse og Rotary skapes i det store og hele gjennom internasjonal ungdomsutveksling , hvor for eks en klubb i Norge sender en ungdom et år til Australia , og hvor den samme klubben mottar en ungdom derfra. Det må da skaffes 2-3 vertsfamilier i den klubb som sender ut en ungdom.


Alt dette er administrert gjennom Rotary organisasjon , og det lokale bidrag er varierende. Selv om mange gir mye av sin tid til disse aktiviteter , så er man som Rotary medlem indirekte med og bidrar gjennom organisasjonens virke her. Dette alene kan være en motivasjon for noen av våre medlemmer til å bli medlem i Rotary – man er som medlem i Rotary indirekte med og bidrar , selv om man ikke all verdens tid i hverdagen.


I Moss Rotaryklubb har vi valgt en noe mere lokal tilnærming med hensyn til hva vi deltar i under fanen «doing good for others». Vi bidrar til å opprettholde sansehangen på Melløsparken Sykehjem  ( noe som har krevet et omfattende dugnadsarbeide ikke minst av noen av våre pensjonistmedlemmer ) , vi organiserer skidag for enslig innvandrerungdom ( i samarbeide med Moss Kommune ) samt også en båttur på sommeren , vi har vært engasjert i strandrydding og vi bidrar til den årlige A.P.P.L.A.U.S. forestillingen i form av et utdannelsesstipend til en av deltakerne. Jeg vil si mere omkring A.P.P.L.A.U.S. i et senere innlegg i denne spalte. Aktiv deltakelse i prosjekter som her nevnt gir ikke bare en tilfredsstillelse for den enkelte , det bidrar også til å knytte tettere bånd mellom de medlemmer som deltar.


 Februar 2019

Stein Schierenbeck
President


18/11-2018

                                       End Polio og Rotary  -  hvordan og hvorfor ?


Rotary er en verdensomspennende organisasjon med  1.2 millioner medlemmer på verdensbasis. I tillegg til å være en lokal , regional og internasjonal nettverksorganisasjon for sine medlemmer , skal Rotary også gjøre godt for andre – og da spesifikt innenfor områdene helse , utdannelse og internasjonal forståelse. Selv om vi her i Moss Rotary er opptatt med våre egne saker lokalt ( innvandrerungdom , sansehageprosjekt osv ) , så er vi en del av Rotary International og deres oppgaver og prosjekter.

Polio var en svært ødeleggende sykdom på verdensbasis , inntil  vi fikk vaksine mot denne. Har man først fått polio , så blir man aldri kvitt den. I vår del av verden får alle barn obligatorisk poliovaksine under tidlig oppvekst , og sykdommen er helt utryddet i vår del av verden. Så ikke i andre deler av verden , og da spesielt i fattige områder i Asia og Afrika , hvor man ikke så lett når frem til alle innbyggere.

Rotary International startet sitt arbeide rettet mot polio i 1979 , og i 1985 ble Polio Plus prosjektet etablert. Prosjektet går ut på å gi vaksine til barn i de utsatte områder , og da på frivillig basis. I 2009 kom Melinda og Bill Gates om bord i prosjektet , idet de ville gi av sitt overskudd til helsefremmende tiltak på global basis , og de anså Rotary International og deres Polio Plus aksjon til å ikke bare være velegnet , men også fordi bidraget i sin helhet går til det tiltenkte formål, og Rotary  International som en global organisasjon når ut i alle hjørner og kroker i verden. Melinda og Bill Gates ide , var at når Rotary skaffer 1 US Dollar , så bidrar de med 2 US Dollar.  Slikt blir det penger ut av , når Rotary International opp gjennom årene har bidratt med mer enn 800 mio USD !

I år holdt Moss og Jeløy Rotaryklubber En Polio aksjon på AMFI Senteret den 27. oktober, hvor vi solgte lys til inntekt for En Polio. Dette – sammen med loddsalget i klubbene – innbrakte kr 3.850,- , eller ca USD 452,-. Når vi vet at det i Norge er 330 Rotary klubber med 12.000 medlemmer , kan man fort regne ut av det blir penger av dette på global basis , hvis de øvrige 33.000 klubber fremskaffer det samme beløp og vi så legger til Melinda og Bill Gates 2 xx ganger dette.

Vi takker alle som har bidratt , både med egen innsats og ikke minst dere som har kjøp lys og lodd , for en bedre verden med god helse for alle. I dag er det kun en håndfull tilfelle av Polio tilbake i henholdsvis Afghanistan og Pakistan – Polio er med andre ord så å si utryddet.

November 2018
Stein Schierenbeck
President


14/10-2018

4- spørsmålsprøven  -  Rotarys fire grunnleggende verdier


Rotary International er grunnleggende en nettverksorganisasjon for yrkesaktive. 

Som de fleste organisasjoner av et visst omfang , bygger Rotary på noen verdier – ikke bare i yrkesmessig sammenheng , men også generelt i livet. Når man blir opptatt som medlem i Rotary , bekrefter man samtidig at de fire grunnleggende verdier blir etterlevd i alt og ett i vår tilværelse ( vi er jo alltid ambassadører for Rotary , i yrkesmessige sammenhenger så vel  som ellers i livet ).  
Vi kaller dette for «4-spørsmålsprøven» - 4 spørsmål som vi godt kan stille oss i forbindelse med saker som vi tenker , sier og gjør :

            

1.      Er det sant ?


2.      Er det rettferdig overfor alle det angår ?


3.      Vil det skape forståelse og bedre vennskap ?


4.      Vil det være til beste for alle det angår ?


Det virker så enkelt og så opplagt , og vi vil vel gjerne alltid at vi kan svare ja på de fire spørsmål. Kunsten og utfordringen består ofte i å minne seg på dette i vår travle hverdag – ikke minst når vanskelige situasjoner eller noe mere komplekse problemstillinger oppstår. 
Det er fort gjort å glemme seg bort eller overse disse grunnleggende positive og rettferdige refleksjoner , men det blir desto bedre for alle , hvis vi husker de og etterlever de.  
For min egen del trekker jeg disse verdibaserte spørsmål frem med jevne mellomrom , og har de nærmest som et «filter» i tankene mine til daglig.

Vi lever i omskiftelige, og for mange sikkert også krevende tider. Da kan det være godt å ha noen grunnleggende verdier å holde fast i. 
Det har vi her i Rotary , og det er blant annet derfor mange av oss føler så stor glede i å være med i en slik organisasjon. Mennesker som deler verdiskap vil alltid ha noe felles og fungere godt sammen , og enda bedre blir det hvis vi kan dele disse verdier med andre mennesker som vi omgås til daglig – selv om de ikke er medlemmer i Rotary.

Derfor – hvis du ikke allerede er medlem i Rotary, og hvis du synes at dette er gode verdier  som du gjerne vil leve opp til , så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale med tanke på medlemskap.

Oktober 2018
Stein Schierenbeck
President23/9-2018


Nytt år , ny President , nye forsetter …………………….

                                                                       

                                                                                       

Med Rotarys rullerende prinsipp , får vi hvert år en ny President. I år ( dvs 2018-19 ) er den min tur.
                                                         

Rotary er en fantastisk organisasjon med noen gode muligheter til å bli en del av et både lokalt , regionalt og internasjonalt nettverk – basert på yrke så vel som privat. Med den pågående prosess med å få inn flere medlemmer i yrkesaktiv alder , vil jeg spesielt slå et slag for Rotary Business Network. Rotary Business Network er en del av prosessen med å gjøre Rotary mere attraktiv for yrkesaktive deltagere. Den er bygget opp på regional basis , dvs i vår sammenheng i form av distrikt D2260 – Østfold og Akershus.  Vi holder møter en gang pr måned.  Så langt har alle våre møter vært holdt i Råde Rotaryklubb sine lokaler på Kihl Gård i Råde.  Møtene har hver gang et foredrag / et innlegg omkring et aktuelt tema , som burde oppta mange Rotarianere. I tillegg til dette er det avsatt tid til networking med de øvrige deltagere , basert på å finne kontaktflater av felles interesse , hvor man kan enten bidra med egen erfaring , eller man kan søke bistand hos andre deltagere , som har erfaring eller kompetanse innen et område , der deltageren har et behov. Møtene varer typisk 2-2 ½ time , og det er gjerne en lett servering på møtene.

Ved siste møte fikk vi en glimrende innføring i God Ledelse , av en av nettverkets medlemmer. En flott presentasjon med gode tanker , og medlemmene vet nå hvor de skal gå , hvis de har behov innen dette felt. Tidligere har det vært innlegg omkring internasjonale kulturforskjeller og business , ansettelsespolitikk osv.

Jeg vil oppfordre distriktets Rotarymedlemmer å delta på disse møter , og gjerne også ta med seg en bekjent som kan være potensielt Rotary medlem ( her kan man se hva Rotary kan bidra med ).

Med ønsker om et fortsatt godt Rotary år.

September 2018

Stein Schierenbeck
President
18/6


TAKK for meg                     


Rullering er viktig i ROTARY . Alle skal med og derfor er det min tur til å gå fra vakten som president. Det er litt vemodig. Jeg har lært mye om Rotary dette president år, kunne gjerne fortsatt, men nå skal andre friske koster slippe til.


For meg har det vært viktig å gjennomføre vedtak vi har blitt enige om, markedsføre klubben i lokalmiljøet og styrke rekrutteringen. Jeg tror vi har tatt viktige skritt i riktig retning. Flyttingen av medlemsmøtene til KIAS var en riktig avgjørelse. Vi er nå i lokalene hvor vi har en stor eierandel samtidig som vår økonomi blir bedret gjennom reduserte husleieutgifter. Hjemmesiden er oppgradert vesentlig, og er nå blant de beste i vårt Rotary distrikt. Fremmøteprosenten har i dette Rotary år steget fra 51 til 58% - en stor takk til medlemmene som stiller på våre møter. Vi innledet 2018 i konserthuset i Oslo – nyttårskonsert, har hatt intimkonsert med vår egen operasanger Sein Carlsen og nok en gang kjøpt en forestilling av APPLAUS. Vi har også startet prosjekt sammen med Moss kommune rundt vedlikehold og drift av Sansehagen ved Melløsparken bo- og servicesenter.


Jeg håper og tror vi har «Gagnet andre» i vårt Rotary arbeid dette år. Stor TAKK til styre, komiteledere og ikke mist til hver og en av dere som alle har vært spennende å samhandle med denne sesongen.


Jeg ønsker Stein lykke til som ny president.


Mvh Per Ivar 


13/5

Hei Rotary venner

Jeg benytter mye tid på å bygge på/modernisere vår gamle hytte på Vegglifjell - det går fremover - det blir bra.
Samtidig bygger jeg i fellesskap med dere nye påbygg på Moss Rotary. Et svært aktivt Rotary semester går mot slutten, og det har skjedd mye. 
Fra innflytting i nye lokaler til Club Visioning, via bedriftsbesøk, strandrydding og ikke minst oppstart og vedlikehold av sansehagen på Melløsparken. Det er et viktig byggverk for oss i Rotary - jeg føler at vi gagner andre ved å gjøre sansehagen tilgjengelig for beboere og pårørende.
Jeg minner også om intimkonserten med Svein Carlsen 4. Juni og sommeravslutningen blir på Naustet, Fuglevik båthavn.  Kanskje vi også lykkes med å få nye medlemmer tatt opp den dagen - 18. Juni.
Jeg ønsker dere alle en flott 17. Mai.

Mvh Per Ivar
1/3

Hei kjære Rotary venner

Jeg har deltatt på årets inkluderingsarena // Thon Hotel Arena 28.02. i regi av Rotary – Give a Job.

Give a Job er en inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse for å gi bedrifter muligheten til å finne nye talenter.

Aiman Shaqura kom  selv til Norge som flyktning og leder Give a Job sammen med TV kjendisen Arne Hjeltnes som er ambassadør og fast konferansier. 

Give a Job kobler mennesker sammen og bidrar til at nye medborgere blir inkludert i lokalsamfunnet.

Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) holdt åpningstalen før over 300 innvandrere startet «koblingen» mot 50 arbeidsgivere som hadde stand i hotellets vandrehaller.

Jeg opplevde at dette var et stort inkluderingsløft – og dette må være et godt eksempel på hvordan vi kan «gange andre» og arbeide for felles forståelse med våre nye landsmenn.

Kanskje noe å tenke på for Rotary i Østfold.

Mvh
Per Ivar 17/1-2018

Hei kjære Rotary venner – GODT 2018 til dere alle. 

Måtte det også bli et godt år for Moss Rotary under motto: Making a difference.

Vi er allerede godt i gang med det nye Rotary semesteret. Nyttårskonsert i Oslo konserthus satte tonen inn i det nye året. Jeg syntes det var en god start på året sammen med gode Rotary venner. La oss jobbe for at dette blir en tradisjon.

Mandag 15. januar debuterte vi i nye lokaler på KIAS. Det blir spennende å ta i bruk nye lokaler til våre medlemsmøter. Dette vil gi oss en bedre økonomi, noe som vil sette oss i stand til å støtte opp under gode prosjekter. På den annen side vil det bli spennende å se om vi får til et nærmere samarbeid med KIAS – en bedrift hvor vi sitter på 64% av eierandelene – det må vi utnytte til det beste for vårt Rotary arbeid.

Jeg har i dag skrevet under en samarbeidsavtale med Moss Kommunale Eiendomsselskap vedrørende vedlikehold og drift av sansehagen på Melløsparken sykehjem.  Det blir en viktig oppgave for oss rotarianere.

Videre skal vi arrangere skidag for innvandrerungdom, støtte opp under APPLAUS forestillingen The Addams Family, besøke interessante arbeidsplasser i byen og i mars skal vi avsette en hel kveld til Club Visioning som skal hjelpe oss videre i arbeidet med å bli en god Rotary klubb som kan gange andre i vårt lokalsamfunn. Sist, men ikke minst, det jobbes godt med å rekruttere spennende medlemmer til vår klubb, og det vil bli avholdt et informasjonsmøte for potensielle medlemmer 19. mars. Det gleder jeg meg til.

Jeg syntes som president at jeg deltar i et meningsfullt arbeid i vårt lokalsamfunn. Moss Rotary er en spennende klubb å lede  i en tid hvor vi forsøker å utvikle oss i takt med det samfunnet vi er en del av.

Derfor dere – jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt semester.

Mvh Per Ivar  19/12-2017

Hei kjære Rotary venner

Et spennende og travelt  Rotary semester er avsluttet. Vi er på full fart inn i en stor høytid – JULEN.
Det er tid for ettertanke – refleksjon og gode samtaler med familie og venner. Julen er en god tid for samtale og forsoning. Det kan være god helse i en slik tilnærming til høytiden. Men lett er det ikke sammen med alle julekrav til handling, matlaging og snev at anger for det som vi ikke fikk til i året som ebber ut.
Trøst i slike stunder for meg er ordene til avdøde sosialmedisiner Per Fugelli: Vær glad i GODT NOK.
Jeg skal ha det som styrelys  inn i det nye året.

Moss Rotary har hatt sitt siste møte for denne gang i Storgaten 20 – et møtelokale vi har benyttet siden 1976. Mandag 15. januar 2018 starter vi opp med våre møter på KIAS – vår egen bedrift hvor Moss Rotary sitter på 64% av aksjene. Vi får et godt møtelokale tilpasset den økonomi vår klubb for tiden råder over. Jeg håper også fremtiden vi vise at KIAS og klubben ved å ha felles lokalisasjon kan inspirere hverandre til samhandling og utvikling. Det er opp til oss å benytte denne mulighet.

Jeg takker dere for en godt semester – det er spennende å være president i Moss Rotary.
Jeg ønsker dere alle med familie en riktig god og fredfull jul.

Mvh Per Ivar 


 


25/11-2017

Hei Rotary venner

TAKK for godt møte sist mandag – viktig å ha klubbmøter med klubbsaker.
Det ble en god meningsutveksling med mange innspill om hvor vi skal ha våre møter i fremtiden, behovet for å rekruttere nye medlemmer og strategiske innspill om hva som er viktig for vår klubb.
Derfor er jeg glad for at vi allerede mandag 5. mars 2018 skal ha utvidet strategimøte – Club Visioning – hvor vi får god hjelp av ledere fra D2260 som vil lose oss frem til et  målbilde for Moss Rotary. Det kan bli spennende og jeg håper mange avsetter denne kvelden til dette viktige arbeid for vår klubb. Mer informasjon vil komme på nyåret.


Jeg sender egen epost om hvordan vi skal håndtere saken rundt våre møtelokaler.
Fremmøte på våre medlemsmøter høsten 2017 har vært 60% - en økning fra 2016 hvor fremmøte var 47%. Dette viser en positiv utvikling som vi skal glede oss over og bygge videre på.

Neste helg starter advent – vi går inn i ventetiden – samtidig som dette Rotary semesteret tikker mot slutten. Programkomiteen er godt i gang med temaer som skal farge vårens møter,  og jeg tror dere kan se frem til mange spennende klubbkvelder.

Jeg ønsker dere en god uke – en fin start på adventstiden når den kommer – og for meg er adventstiden en fin tid
«å gagne andre – making a diffenrence».


Mvh Per Ivar 24/10-207

Hei Rotaryvenner
D
et har vært travle dager med mye jobb for Rotary. Men, vi jobber med innhold til begrepet Making a difference - og da gjelder det å finne aktiviteter i vårt nærområde.

Lørdag var jeg med på stand i gågata sammen med Jeløy Rotary. Det ble en god øvelse - kanskje ikke den største trengsel, MEN vi markerte Rotary i byens hovedgate med Rotary seil og roll ups. Vi syntes i landskapet - det var bra. Tema var END polio NOW.

Tirsdag var mange av oss samlet til intercity møte på Refsnes Gods.
Tema var Carl S. Wibye sitt foredrag om  egen bok,  Terrorens rike.
Wibye kom med mange tankevekkende innspill til refleksjon og debatt.

Neste uke er det møte på Dyre gård - et epleeventyr i vårt nærmiljø.

Husk - meld deg på til peisaften som er mandag 6.11.

Ha en god uke.
Mvh Per Ivar


12/10-2017
Jeg syntes vi hadde et godt møte med vår guvernør Yvona Holbein mandag 9. oktober. Det er stas å få guvernørbesøk. I tillegg var DG i vårt område, Einar Smedsvig til stede.                                             
Guvernøren var klar i  budskapet:                                                              
Det er oss selv som må peke retning for Moss Rotary – det er oss selv som må finne aktiviteter tilpasset vår klubb – det er oss selv som må gjøre jobben.

Dette var en god påminnelse. Det jobbes aktivt sammen med vår naboklubb Jeløy for å få til en god markering rundt verdens poliodag. Vi markerer dette lørdag 21.10. Dere vil bli utfordret til deltakelse denne dagen – håper dere stiller opp.


Jeg avslutter med følgende linjer:
Når du gjør gode gjerninger – får du en fantastisk følelse inni deg.
Det er som om noe inni kroppen responderer og sier: JA! Det er slik jeg burde kjenne meg.

Fortsatt god høst.

Mvh Per Ivar 


3/10-2017
Kjære Rotary venner                         
Vår klubb var representert med Beate, Helene, Per Oscar og undertegnede på Distrikt 2260 sin konferanse på Lillestrøm lørdag og søndag.
Det ble gode dager hvor vi fikk mange innspill om hvordan gjøre vår klubb bedre – mer attraktiv og spennende for dere som medlemmer.
Motto for dagene var: Making a difference – og det ble mange gode innspill som nettopp kan hjelpe oss i den praktiske Rotary hverdagen.
Jeg festet meg spesielt ved presentasjonen av våre ungdommer på utveksling.  De framsto reflekterte – hadde et positivt syn på Rotary ute og hjemme, og her ligger fremtidens rekruttering.
Vi fikk gode Rotary historier fra inn- og utland og innspill om hvordan benytte sosiale medier til PR og omdømmebygging. Høydepunktet for meg ble likevel Aiman Shaqura som kom til Norge som flyktning etter å ha vært på flukt i 10 år i 12 land. Inkludering var blitt hans hjertesak, og han har startet Norges største inkluderingsarena «Giv a Job». Formål å få innvandrere i arbeid.                                           

Neste uke – mandag 9. oktober er det medlemsmøte med guvernørbesøk – jeg håper flest mulig kommer.
I tillegg jobber vi med planer om å markere verdens poliodag 24. oktober på intercity møte samme dag.
Det jobbes også aktivt med å få til en Rotary stand i gågaten, Moss sammen med Jeløy Rotary.

Ha en god dag.

Mvh Per Ivar 26/9-21017
Jeg takker for et svært godt og aktivt møte i klubben mandag 25. september. Jeg syntes det er spennende å ta « min vakt» som president. Jeg tror på idealene til Rotary – jeg tror også at vi i vår klubb kan gjøre en forskjell i vårt lokalsamfunn. Her nevner jeg våre ungdomsprosjekt med ski- og båttur for innvandrerungdom, APPLAUS og at vi nå skal engasjere oss i vedlikehold av sansehagen på Melløs Bo- og servicesenter sammen med Moss kommune og Hagelaget. Det blir spennende.


Sammen med Beate, Helene og Per Oscar skal jeg til helgen delta på Distriktskonferansen på Lillestrøm. Her vil vi møte rotarianere fra vårt distrikt – bli inspirert og få ideer om hvordan vi skal gjør vår klubb mer attraktiv for medlemmer og tiltrekke oss andre interesserte mossinger.

Jeg avslutter med å referere Aftenposten sist søndag:

«Hvis det dukker opp en person som bevisst forsøker å unngå konflikt for å løse et problem, så skal vi ta godt vare på ham eller henne. Disse mennesker er svært verdifulle, enten de sitter ved det internasjonale forhandlingsbord, befinner seg på jobben din, i en klubb eller i din egen familie.»


Ha en god dag.

Mvh Per Ivar Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...