Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året. Vanligvis er møtet forbeholdt en litt festlig sommeravslutning hvor president-skiftet har en stor og viktig plass. Pandemien som fremdeles setter sine begrensninger, gjør at det dessverre ikke blir så store festligheter denne gangen 

Mandagslotteriet var i gang og fram til kl 20:00 kunne alle ta lodd 

Stein S. hadde en liten gjennomgang av arbeidet i Sansehagen, kontakten med kommunen og hva som skjer videre
Han fortalte videre at arbeidet med søknaden angående prosjektet rettet mot «Oasis of Hope» i Kenya nå har startet opp for fullt. Dette arbeidet er meget arbeidskrevende og til dels komplisert og vil kreve en god del tid 

President Egil A. oppsummerte driftsåret i form av en omfattende og detaljrik årsmelding fra august til i dag. Pandemien preger selvfølgelig hele programmet og har ført til et strevsomt og utfordrende Rotary-år. Han gikk detaljert gjennom utviklingen i klubben og den del av programmet som kunne bli gjennomført. Det var en god og konstruktiv gjennomgang av hva som hadde skjedd i løpet av året siden august 2020 
Under fanen "Presidentens Hjørne" på  hjemmesiden vil det ligge en forkortet versjon av Egils orientering og dette referatet vil derfor bare nevne enkelte punkter.

Klubbens vedtekter er revidert.

Ungdomsutveksling var klar til å bli gjennomført, men ble stoppet av Rotary sentralt.

Komiteene har arbeidet godt tross den vanskelige situasjonen.

KIAS har hatt en positiv utvikling tross vanskelige konkurransesituasjoner. Dyktige medlemmer av Rotary gjør en glimrende jobb i styret til KIAS.

Det har vært satset lite på medlemsvekst i den vanskelige situasjonen. Klubbens medlemmer har en høy alder. Bare 30% er yrkesaktive.

Økonomien er god selv om Moss Rotary ikke er en rik klubb. Årets regnskap har et stort overskudd.

 Det var nå tid for å takke de som burde takkes og president Egil startet det hele med å takke alle for en utmerket jobb i alle ledd 

Stein S. takket så for det gode arbeidet som styret hadde gjort og han takket også for seg etter å ha arbeidet i styret i over 5 år 

Mandagslotteriet ble trukket og denne gangen vant Karin B 

Egil A. gjorde så en liten gjennomgang av høsten program og berømmet programkomiteen for godt og hurtig arbeid. Programmet finnes på klubbens  hjemmeside 

Egil A. ga så ordet videre til den innkommende presidenten Birger T. Og tok symbolsk av seg presidentkjedet og overlot det til Birger
Birger holdt et kort innlegg hvor han berømmet det gode arbeidet som hadde foregått i styret og i hele klubben. Og en spesiell takk rettet han til den avgåtte presidenten 

Egil avsluttet møtet med nok en takk til styret og alle klubbens medlemmer og ønsket alle en god sommer og vel møtt til første møte i august hvor vi forhåpentligvis kan møtes ansikt til ansikt.


 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...