Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Barnehagedrift

Denne kvelden var det ingen 3-minutters betraktning, men i starten av møtet ble det avholdt et raskt ekstraordinært årsmøte for formelt å velge inn Birger og Lars S til styret fra høsten av.

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for. Han er utdannet førskolelærer og har arbeidet til sammen 23 år i ledendestillinger i sektoren, hvorav hele 21 år i Smedhusåsen barnehage i Rygge. Han har også engasjert seg i offentlig debatt om finansieringen og det øvrige innholdet i sektoren. Fra nyttår av er han fagsjef i Virke med ansvar for ideell og frivillig virksomhet og skal altså ivareta de private, ideelle barnehagenes interesser.

Royne startet med å si at det er ingen gladmelding han kommer til å presentere. Sektoren er preget av maktkamp mellom mektige krefter om store penger, innhold og bemanning i barnehagene. Det blir færre aktører, og store kommersielle kjeder kjøper opp mindre, ideelle private barnehager i raskt tempo. Ved utgangen av 2019 var det 3041 private av totalt 5730 barnehager, og fire store aktører eier i dag over 20 % av alle de private barnehagene.

Han var først og fremst opptatt av at barnas beste måtte stå i sentrum for all barnehagedrift, og viste til at både dagens system for finansieringen og øvrige rammer for driften kan stå i vegen for dette formålet. Mangfoldet i sektoren forsvinner også bla på grunn av dagens usikre rammevilkår. Bekymringsmeldinger fra ansatte som tør si fra, tyder på en for sterk detaljstyring og regulering av hverdagen som ikke er til barnas beste. «Barn må få være barn så lenge de går i barnehagen», sa Royne, som avsluttet med å understreke at alt kommer an på de ansatte som er nøkkelen til gode barnehager, og at de må få rammevilkår og handlingsrom for å få til nettopp dette.

 

Foredraget trigget flere spørsmål og var ledsaget av en godt strukturert bildepresentasjon som finnes vedlagt her. Underlag og dokumentasjon finnes også vedlagt i form av følgende linker:

 

Doktoravhandlingen til Hanne Fehn Dahle, doktor philos, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Butikk eller pedagogikk? : En studie av store private barnehagekjeder i Norge.

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2711734  

 

BDO - MARKEDSSVIKT, LØNNSOMHET OG GEVINSTREALISERING I BARNEHAGESEKTOREN:

https://www.bdo.no/nb-no/nyheter/2018/markedssvikt,-l%C3%B8nnsomhet-og-gevinstrealisering-i-barnehagesektoren  

 

Telemarksforskning - rapport om gevinstuttak i private barnehager: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-gevinstuttak-i-private-barnehager/id2600399/   

 
På slutten av møtet foretok Lars S trekning av vinlotteriet, og nok et heldig medlem kunne «ta hjem» gevinsten for annen gang etter bare fire trekninger hittil i vår.


 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...