Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Bærekraft: Moteord - med mening?

Ole Petters 3-minutters betraktning handlet om det å drive butikk i koronatiden. Optikkdelen av forretningen hans er definert som helse og blir derfor ikke stengt ned slik andre butikker har måttet gjøre mange perioder siste året. Likevel er det en stor utfordring for næringslivet å ta den største delen av «den felles dugnaden», sa Ole Petter som ikke hadde noe sans for dem som nå klager på at livet bare er «kjedelig» under pandemien.

Hovedtemaet denne kvelden sto Merete Saugestad for. Hun har utdannelse både fra NTNU og BI og har de siste 10 år vært ansvarlig for faget bærekraft i firmaet Atkinson Norge.

Hun startet med å si at 3 av 4 nordmenn gjerne vil leve bærekraftig, men at halvparten av oss ikke vet hva det betyr. Det kan komme av at kommunikasjon om emnet ikke når fram. Kloden vår tåler mye og har mange gode reguleringsmekanismer, men det er klare tålegrenser som vi for lengst er i ferd med å overskride på flere felt. Allerede på 1980-tallet formulerte Gro Harlem Brundtland som leder av FN kommisjonen for miljø og utvikling en definisjon på hva bærekraftig utvikling er. Hennes definisjon står seg ennå, men kan gjerne suppleres med mer praktiske grep som i John Elkingtons definisjon med de tre «bunnlinjene» på feltene; økonomi, sosiale forhold samt miljø og klima.

Økonomi har verden gode mekanismer og tradisjon for å gjøre bærekraftig, og noen misbruker begrepet bærekraft ved kun å se på den økonomiske siden. Det sosiale får stadig større oppmerksomhet i vår kultur, men å få kontroll på de miljørelaterte belastningene er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Utslipp av klimagasser regnes som miljøbelastning nr 1, og på verdensbasis er det energiproduksjonen fra fossile brensler som gir størst utslipp. I vårt land med stor vannkraftproduksjon, er det transportsektoren det største bidraget. Her må det være mye å hente siden f.eks. personbiler kun brukes 5 % av tiden til transport, og mindre enn 1 % av det fossile drivstoffet i bilen brukes til å nyttelasten, dvs.  passasjerene.

Vi må løsrive økonomisk vekst fra klimagassutslipp, og overforbruk av ressurser, sa Merete. Om alle land skulle ha vår levestandard, ville vi trenge 3,6 jordkloder for å levere råvarene. Verden må derfor gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi, dvs med gjenbruk av råvarene.

Det var en optimistisk tone i foredraget som også ga oss konkrete eksempler på hvordan vi i dagliglivet, og ved evt. finansielle investeringer selv liten skala, kunne bidra til mindre klimagassutslipp. Og selv om Norge er et meget lite land i verden, teller det vi gjøre i den store sammenhengen fordi landet vårt på flere måter er et forbilde for mange andre land, avsluttet Merete, som  ble  lovet et kortreist produkt i gjenbrukt emballasje som takk for innsatsen.

På slutten av møtet foretok Lars S trekning av vinlotteriet som hadde rekordstort loddsalg denne kvelden, og en glad president kunne konstatere at han ikke vant enda en gang!


 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...