Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Strategi og veien videre

Denne kvelden var opprinnelig programfestet som skidag for innvandrerungdom, men det måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen. Vi har ikke glemt disse ungdommene og har lovet å komme tilbake til dem når forholdene ligger til rette for det.

I stedet hadde styret lagt opp til å fortsette strategidiskusjonen vi så vidt startet på i siste klubbmøte før jul. Vi har et såkalt «Club Visioning» dokument fra høsten 2018 som sårt kunne trengt en oppfriskning. Styret valgte i stedet å legge opp til en friere debatt om klubbens situasjon og medlemmenes tanker om veien videre med utgangspunkt i at to tillitsvalgte har meldt seg ut av klubben den senere tid.

Presidenten innledet til diskusjon, og medlemmene fulgte tett opp med mange gode betraktninger og innspill til forbedringer. Her nevnes noen i kortform:

  ·        Viktig med god mottagelse av nye medlemmer og inkludere dem i «miljøet».

        ·        Hva er gjensidige forventninger til hverandre fra klubben og nye medlemmer?

        ·        Erfaringsoverføring og «mentor-virksomhet» fra våre eldre medlemmer sees som

        ·        Positiv mulighet i klubben. Det savnes imidlertid informasjon om hvilken yrkesmessig

        ·        Bakgrunn de enkelte medlemmene har.

        ·        Kan Rotary fremdeles tilby det yrkesnettverket og fellesskapet forventes?

        ·        Pensjonister og yrkesaktive må delta side om side i klubbens komiteer og aktiviteter.

        ·        Programmet som tilbys på mandagsmøtene er gode, men det kan nok bli lite tid til å utvikle det gode kameratskapet.

        ·        Det tilbys noen muligheter til å engasjere seg sosialt gjennom våre prosjekter, men dette feltet kan utvikles videre. 

Klubben er majoritetseier i KIAS gruppen og har styrelederen der. Han orienterte om den gode utviklingen i selskapet og ansettelse av ny adm. direktør.

Vi fikk også hyggelige nyheter om at vinlotteriet vil bli tatt opp igjen med det første i en versjon som er tilpasset våre digitale møter. Klubben har også fått et brukt piano i gave. Etter avtale med KIAS, vil dette bli plassert i klubblokalet. Så nå kan vi tilby musikk til allsangen dersom vi tar opp igjen den tradisjonen når vi er tilbake til fysiske møter.

En meget god og nyttig mandagskveld med over 68% fremmøte. Det er nettmøterekord for oss – og selvsagt inspirerende for alle tillitsvalgte.


 
«Stående APPLAUS»

20. juni 2021

«Stående APPLAUS»

Det var en flott APPLAUS’ 20-års jubileumsforestilling 19/6

Sommeravslutning og presidentskifte

16. juni 2021

Sommeravslutning og presidentskifte

Dagens møte var det siste møtet i dette halvåret og også det siste møte i dette Rotary-året

Halodi Robotics

4. juni 2021

Halodi Robotics

Inspirerende foredrag om bedriften «Halodi Robotics» v/ operativ leder Stein Maurice

Prosjekt Riksvei 19

5. mai 2021

Prosjekt Riksvei 19

Prosjektleder Trude Holte fra Vegvesenet fortalte om prosjektarbeidet med Riksvei 19

Styret / komiteenes kveld

14. april 2021

Styret / komiteenes kveld

Hovedtemaet var av Stein angående status for "Oasis of Hope", et mulig Global grant prosjekt i vår klubb. I tillegg var det flere interne saker

Barnehagedrift

25. mars 2021

Barnehagedrift

Hovedtemaet denne kvelden sto Royne Kristoffer Berget for

Bærekraft:  Moteord  - med mening?

16. mars 2021

Bærekraft: Moteord - med mening?

Merete Saugestad gav oss noen oppklaringer og betraktninger om ordet "Bærekraft"

Oasis of Hope

12. mars 2021

Oasis of Hope

Kristin Ulven Jørgensen fortalte om den
private bistandsprosjektet «Oasis of Hope»

Moss fotballklubb - hva nå?

2. mars 2021

Moss fotballklubb - hva nå?

Styreleder Geir Hagnes ga oss en godt strukturert presentasjon av klubben, dens utfordringer og ambisjoner

NAV i Moss

16. februar 2021

NAV i Moss

Leder i NAV Moss, Katarina Kjellsen Gulin, presenterte de mange utfordringer de har blitt stilt overfor i året som gikk


Møteinformasjon

Møtested: Kias, Krapfoss
Adresse: Vålerveien 65
Postnummer: 1597
Sted: Moss
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Eiendomsmarkedet i Moss
30. aug. 2021, 19.30 - 20.30

v/Synnøve U.Rosnæs, Eiendomsmegler 1

Les mer


Årets tema fra RI President Shekar mehta
rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...